Om Oss

Hjulhuset är bilistens självklara val när det gäller bilservice, bilreparationer och däckservice. Kunden är alltid i fokus och bemöts med professionalism och en extraordinär service.

Medarbetarna arbetar i väl sammansvetsade lag där kunskap utväxlas och där man hela tiden strävar efter att leva upp till eller överträffa kundens höga förväntningar.

Rulla ner för att läsa mer…

 

En ledande verkstad i över 40 år

Här är det du som är i centrum. Medans vi tar hand om ditt fordons däckbehov så kan du koppla av i en av våra trevliga kundmottagningar eller om du lämnar din bil, husbil eller släpvagn för en mer omfattande operation så som exempelvis service så erbjuder vi dig att låna en bil av oss så att du kan fortsätta din dag som vanligt.

Oavsett av vilken anledning som du kommer till oss så gör vi vårt bästa för att du ska bli mer än nöjd med såväl vår service som jobben som vi utför. Dessutom så anlitar vi bara väl etablerade leverantörer av däck och reservdelar för att säkerställa att de produkter som vi förser ditt fordon med är av högsta möjliga kvalitet och kommer med fulla garantier. Detta så att du kan känna dig trygg hela vägen när du anlitar oss vare sig det gäller däck, service eller reparation.

Sedan 1980

Vision

Hjulhuset är bilistens självklara val när det gäller bilservice, bilreparationer och däckservice. Kunden är alltid i fokus och bemöts med professionalism och en extraordinär service. Medarbetarna arbetar i väl sammansvetsade lag där kunskap utväxlas och där man hela tiden strävar efter att leva upp till eller överträffa kundens höga förväntningar.

Seriösa leverantörer

Vi anlitar bara väl etablerade leverantörer som har organisationer i Sverige. Alla däck och reservdelar vi köper in är avsedda för den svenska marknaden och köps endast in av leverantörens svenska organisation. Vi köper inte in eller importerar från någon spotmarknad eller liknande där man inte får garantier på produkternas specifikationer eller kvalitet. Ibland kan till synes samma produkt vara så olika, det förekommer exempelvis däck som är avsedda för vissa marknader saknar vissa komponenter i stommen eller gummiblandningen. Detta syns inte på ytan men däcket är inte avsett för att klara våra svenska krav. Genom att vi inte chansar på spotmarknader eller dylika alternativ så kan du känna dig trygg med vad du köper från oss vare sig det gäller däck eller reservdelar. Alla produkter vi har i vårt sortiment lever upp till de krav som ställs och de förväntningar man bör ha på dem. 

Däckpartner

Vi är medlem i Nordens ledande däck-kedja som består av ett 100-tal fristående verkstäder som drivs av entreprenörer. Vi samarbetar när det gäller inköp och förhandlar gemensamt fram avtal med alla seriösa leverantörer i däck- och fälg- branschen. Dessutom så arbetar vi gemensamt för att kunna serva rikstäckande kunder som vill ha ett enda avtal, detta innebär bland annat att för dig som kör leasingbil kan du med fördel använda oss och ta del av vår exemplariska service så att du kan ägna din dyrbara tid åt annat än att vänta på att få skifta hjul.

Mekonomen

Vi samarbetar även med väletablerade leverantörer av reservdelar, så som exempelvis Mekonomen, som i sin tur säkerställer att de reservdelar vi använder håller minst samma höga kvalitet som originaldelarna till din bil, husbil eller släpvagn. Dessutom så kan vi lämna omfattande garantier på både delar och arbete tack vare detta. Till och med din nybilsgaranti gäller när du servar bilen hos oss om din bil nu omfattas av en sådan. Med andra ord kan du känna dig helt trygg när du lämnar bilen i vår omsorg redan från första servicen.

Miljö & Kvalitet

Kvalitetspolicy

Hjulhuset verkar för ständig förbättring av kvaliteten på den totala produkten, dess leveransform samt kvaliteten av all administrativ verksamhet inom såväl den egna verksamheten som hos företagets leverantörer för att på så sätt kunna överträffa kunders och myndigheters krav och förväntningar angående kompetens, servicegrad och kvalitet. För att möjliggöra vår kvalitetspolicy kommer vi att ge våra medarbetare de förutsättningar som krävs samt genom empowerment låta var och en ta ansvar och beslut gällande sitt eget arbete och andra direkta problem som kan tänkas uppstå, utan obligatorisk inblandning av överordnad. Anledningen till att företagsledningen vågar lägga ett så pass stort ansvar på de anställda är att varje anställd är noga utvald efter väl beprövade kriterier samt utbildas löpande efter behov.

Miljöpolicy

Gällande verksamheten Hjulhuset AB existerar generellt inte några större miljörisker vare sig internt eller externt. Hanteringen av miljöfarliga kemikalier eller dess like är minimal, men självfallet förekommer sådan. Företagets strävan är att med god marginal uppfylla de föreskrifter och normer som åligger verksamheten.

Självfallet har Hjulhusets ledning full medvetenhet om att miljön måste bevakas så att inga risker uppstår samt att arbetsmiljö är mer än bara frånvaro av risker. Hjulhuset anser i likhet med dagens forskare och ledande personligheter inom industrin att man i första hand ska ta väl hand om sin personal; om man gör det behöver man nämligen inte vara orolig om kundens bästa, det ser personalen till att ta hand om. I och med att Hjulhuset är övertygad om detta är det viktigt för företaget att de anställda trivs med arbete, fritidssysselsättning och privatliv samt utvecklas i positiv riktning mot förverkligandet av individuella mål.

I det dagliga arbetet skall varje anställd visa respekt för sin egen likväl som för andras säkerhet, hälsa och miljö. Det ankommer på varje medarbetare att inte bara följa rutiner och stadgar utan också bruka sunt förnuft och visa uppmärksamhet på eventuella brister och risker för arbetsmiljön och genast rapportera dessa till överordnad för direkta åtgärder eller åtgärda bristerna själv enligt bästa förmåga och sedan rapportera om tidigare brister samt vidtagna åtgärder till överordnad.

Inför beslut om investeringar eller andra förändringar i verksamheten, skall arbetsmiljö- och yttre miljöfrågor diskuteras, likväl skall konsekvenser och risker noggrant bedömas i samverkan med minst två representanter för den operativa delen av verksamheten. Tillsammans skall beslut tas om hur man klarar investeringarna eller förändringarna samtidigt som arbetsmiljön förblir konstant eller förbättras.